Privacy statement

Hoe gaat www.boutenenmoeren.nl om met uw privacy?
www.boutenenmoeren.nl respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk,
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierbij gebruikt www.boutenenmoeren.nl uw
gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel het leveren van de producten en/of diensten.

Waarom hebben wij uw e-mailadres nodig?
Uw e-mailadres hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren.  
www.boutenenmoeren.nl gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de bedrijfsvoering
(status bestellingen, facturering, informatie over www.boutenenmoeren.nl).

Worden mijn gegevens verkocht?
Nee, www.boutenenmoeren.nl zal uw gegevens nimmer en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking
stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de
levering van een product of dienst.

www.boutenenmoeren.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Copyright 2015 www.boutenenmoeren.nl All Rights Reserved.